Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ


                                          
Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν – Β Ε Λ Β Ε Ν Τ Ο Υ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

                                      

                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
              ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ


ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

Σας προσκαλώ σε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας Πολυρράχου την 16η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα (άρθρο 85 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) :

1. Δραστηριότητες Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
2. Διάφορα θέματα που αφορούν την Κοινότητα

Πολύρραχο 11-11- 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ
Ιωάννης Καραγιάννης