Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Πολυρράχου στο Δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν –Β Ε Λ Β Ε Ν Τ Ο Υ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πολύρραχο                                       Σέρβια 02 -08- 2018
Ταχ. Κώδικας : 505 00 ΣΕΡΒΙΑ                       Αρίθ. Πρωτ.
Πληροφορίες : Ιωάννης Καραγιάνης
Τηλέφωνο : 6941675529                                                ΠΡΟΣ:   κ. Δημάρχο Σερβίων-Βελβεντού                                                                                                               Αθ.Κοσματόπουλο     
                               
                                 ΚΟΙΝ.:  κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου    
                                                     Σταύρο Παπαδόπουλο
                                             (με την παράκληση να ενημερώσει το 
                                              Δημοτικό Συμβούλιο)
                                                                               505 00 ΣΕΡΒΙΑ .
Κύριε Δήμαρχε
Να σας υπενθυμίσω την ανακοίνωση σας πριν περίπου ένα χρόνο (22-8-2017) «Ανακοινώνεται ότι το πόσιμο νερό για την ύδρευση της ΤΚ Πολυρράχου θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση λόγω υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών που παρουσιάζει με υπέρβαση των εγκεκριμένων παραμετρικών τιμών.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα) μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.
Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης θα παρέχει εμφιαλωμένο πόσιμο νερό στην ΤΚ Πολυρράχου για όσο χρόνο υπάρχει η παραπάνω κατάσταση.
Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας».

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, στις βρύσες των σπιτιών των κατοίκων Πολυρράχου τρέχει ακόμα και σήμερα ακατάλληλο νερό προς πόση. 
Ποια είναι η κοινωνική σας ευθύνη που επικαλείσθε όταν δεν κάνατε ουδεμία ενέργεια να λυθεί το πρόβλημα που χρονίζει; 
Γιατί να έχουν οι κάτοικοι υπομονή όταν στον ένα χρόνο παρείχατε εμφιαλωμένο νερό μόνο για 30 ημέρες και όταν τους χρεώνετε να πληρώσουν το ακατάλληλο νερό στην ίδια τιμή με το πόσιμο ;
Γνωρίζεται ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης παρέχεται με υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής σε όλους τους Δημότες της επικράτειας του Δήμου ως δημόσιο αγαθό, και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής;
Η εξασφάλιση πόσιμου νερού στους κατοίκους Πολυρράχου αποτελεί για μας μείζον ζήτημα. 
Η ανοχή και η υπομονή των κατοίκων εξαντλήθηκε.
Ήμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να βρούμε το δίκιο μας.

Ο Πρόεδρρος της Τ.Κ. Πολυρράχου

Καραγιάννης Ιωάννης    
                                         


Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

Εθελοντική δράση της νεολαίας Πολυρράχου

Με διάθεση για προσφορά η νεολαία του χωριού Πολυρράχου ανέλαβε δράση  για συντήρηση και καλλωπισμό της καγκελοπερίφραξης του χώρου -πρώην Δημοτικού Σχολείου και όσων οργάνων αθλοπαιδιών περικλείονται.

Από το Μ.Π.Σ. Πολυρράχου