Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Στο Πολύρραχο έζησε η οικογένεια του Μεσδιάνη, από την οποία προήλθε ο ονομαστός λόγιος Χαρίσιος Μεγδάνης (1768-1823).

(Απόσπασμα από το προς έκδοση βιβλίο του Γ.Δαλαγιώργου)

Χ α ρ ί σ ι ο ς  Μ ε γ δ ά ν η ς  (1768-1823). Λόγιος, πεθερός του Σακελλάριου, γεννημένος στην Κοζάνη, καταγόμενος από οικογένεια αρματολών από το Ράχοβο (Πολύρραχο) Σερβίων. Αρχαιολάτρης, συγγραφέας και γιατρός, μαθήτευσε στην Κοζάνη και στο Λιβάδι Ελλασσόνας κοντά στους Ιωάννη Πέζαρο, Ιωνά Σπαρμιώτη και Αμφιλόχιο Παρασκευά. Δίδαξε στην Πέστη και έγινε ιερέας στην Κοζάνη, ενώ σπούδασε και ιατρική. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον πρόκριτο Κοζάνης Δ. Τακιατζή. Από τα έργα του εκδόθηκαν το «Ελληνικόν Πάνθεον» (ελληνική μυθολογία, Πέστη 1812), το ηθολογικό έργο « Λύχνος Διογένους ή Χαρακτήρες ηθικοί» (Βιέννη 1818) με δαπάνη του Δ. Τακιατζή, «Οδηγία χριστιανική ορθόδοξος» (Βιέννη 1818), και «Καλλιόπη παλιννοστούσα ή Περί ποιητικής μεθόδου»(Βιέννη 1819. Η «Αγγελία» του (Βιέννη 1820) αποτελεί σημαντική πηγή για τα σχολεία της Κοζάνης μέχρι το 1819, ενώ η «Απογραφική έκθεσις του μεσημβρινού μέρους της Μακεδονίας» είναι βασική ιστορική πηγή για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατία. Ανέκδοτο είναι το έργο «Ακεσώ ή Ενωμένη Φραρμακοποιία και Φαρμακολογία», ενώ χάθηκαν τα έργα «Ηρωικαί ιστορίαι» και «Λεξικόν ιατρικής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου