Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Συνέλευση Δημοτών Πολυρράχου

                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

                                                                                                                                                                               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

           
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ
                                        
            Σας προσκαλώ σε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων  της εκκλησίας Πολυρράχου την  03η    του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα  ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα  11:00 π.μ. για συζήτηση και αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα (άρθρο 85 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) :

  1. Ύδρευση   
  2. Διάφορα θέματα που αφορούν την Κοινότητα
 Πολύρραχο  27-03- 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ.Κ.
 Ιωάννης Καραγιάννης
                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου