Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

                                       

Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν – Β Ε Λ Β Ε Ν Τ Ο Υ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ 

                                      

                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
              ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ 


ΠΡΟΣ:
 ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

Σας προσκαλώ σε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας Πολυρράχου την του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα (άρθρο 85 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) :

1. Δραστηριότητες Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.


Πολύρραχο 03-06- 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ
Ιωάννης Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου