Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Διοικητικά δρώμενα Πολυρράχου

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κ ο ι ν ο τ ι κ ο ί   Ά ρ χ ο ν τ ε ς

           
Σημαντική σελίδα στην ιστορία του Πολυρράχου αποτέλεσαν οι άνθρωποι εκείνοι που έθεσαν τον εαυτό τους στο κοινό συμφέρον. Είναι οι αιρετοί δημόσιοι άνδρες που προσπάθησαν μέσα από τους θεσμούς της Πολιτείας, να αναβαθμίσουν και να αναδείξουν το Πολύρραχο.
            Παρακάτω γίνεται λόγος γι’ αυτούς. 
Μουχτάρης κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ή ΔΗΜΟΝΙΚΟΛΑΣ.
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους (1912), έχουμε τη σύσταση και διοικητική διαίρεση  του Ν. Κοζάνης με το Β.Δ. της 30 Μαρτίου 1915, που δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α΄ 120/1-4-1915 «περί διοικητικής διαιρέσεως των νέων χωρών»).   
Η Κοινότητα Ραχόβου συστήθηκε το 1920 με το 16 Μαρτίου 1920 Β.Δ., που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α΄  74/31-3-1920 «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τω νομω Κοζάνης και προσαρτήσεως συνοικισμών τινων εις κοινότητας του νομού τούτου» ).
Μετονομάστηκε σε Κοινότητα Πολυρράχου με το από 20-08-1927 Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α΄ 179/30-8-1927 «περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών»). 
……………………………………………………………………………

Η συνέχεια προσεχώς στο δεύτερο μέρος  όπου θα γίνει λεπτομερή αναφορά των κοινοτικών αρχόντων που διοίκησαν την Κοινότητα Ραχόβου (νυν Πολυρράχου) …………  

Από Γεώργιο Π.Δαλαγιώργο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου