Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Διοικητικά δρώμενα Πολυρράχου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ
Κ ο ι ν ο τ ι κ ο ί    Ά ρ χ ο ν τ ε ς (συνέχεια από το τρίτο μέρος)

Εκλογής  (30-03-1975) για το χρονικό διάστημα  μέχρι   31-12-1978:
1. ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  Ιωάννη (Πρόεδρος Κοινότητας)
2. ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                του  Παναγιώτη (μέλος)
3. ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     του Κων/νου (μέλος)
4. ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   του Κων/νου    (μέλος)
5. ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου (μέλος)


Εκλογής (15-10-1978) για το χρονικό διάστημα από 01-01-1979 μέχρι   31-12-1982 :
1. ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του  Αθανασίου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2. ΤΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                του  Μάρκου (μέλος)
3. ΚΩΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     του  Αστερίου (μέλος)
4. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         του Λάμπρου    (μέλος)
5. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του Παναγιώτη (μέλος)

Εκλογής  (17-10-1982) για το χρονικό διάστημα από 01-01-1983 μέχρι  31-12-1986:
1. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     του  Γεωργίου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2. ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του  Κων/νου (μέλος)
3. ΤΡΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                     του Γεωργίου (μέλος)
4. ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Αθανασίου    (μέλος)
5. ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  του Παναγιώτη (μέλος)
6. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ         του Γεωργίου (μέλος)
7. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     του Αθανασίου   (μέλος)
8. ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Κων/νου   (Πάρεδρος)
9. ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                         του Δημητρίου (Πάρεδρος)      
     Εκλογής  (12-10-1986) για το χρονικό διάστημα από 01-01-1987  μέχρι  31-12-1990 :
1. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   του Βασιλείου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              του  Χαρισίου (μέλος)
3. ΚΩΤΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                     του Κων/νος (μέλος)
4. ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                 του Ιωάννη    (μέλος)
5. ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         του Δημητρίου (μέλος)
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ         του Δημητρίου (μέλος)
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη   (μέλος)
8. ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          του Παναγιώτη    (Πάρεδρος)

 Εκλογής  (14-10-1990) για το χρονικό διάστημα από 01-01-1991  μέχρι  31-12-1994 :
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   του  Αλεξάνδρου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                του  Ευαγγέλου (μέλος)
3. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             του Νικολάου (μέλος)
4. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   του Αθανασίου    (μέλος)
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   του Γεωργίου (μέλος)
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             του Αθανασίου (μέλος)
7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       του Κων/νου   (μέλος)
8. ΚΩΤΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       του Ιωάννη  (Πάρεδρος)

 
Εκλογής  (16-10-1994) για το χρονικό διάστημα από 01-01-1995  μέχρι  31-12-1998 :
1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           του  Ευαγγέλου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2. ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            του  Γεωργίου (μέλος)
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       του Γεωργίου (μέλος)
4. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             του Γεωργίου    (μέλος)
5. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ       του Βασιλείου (μέλος)
6. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του Κων/νου (μέλος)
7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                   του Παναγιώτη   (μέλος)
8. ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       του Νικολάου (Πάρεδρος)

Με τις συνενώσεις του Ν.2539/97 γνωστού και ως «Καποδίστριας», η εδαφική περιφέρεια κάθε καταργούμενου Ο.Τ.Α. και κάθε προσαρτούμενου συνοικισμού αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με τον όρο “δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα” το οποίο περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του καταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή προσαρτηθέντος συνοικισμού. Το Πολύρραχο που υπήρξε έδρα Κοινότητας από το έτος 1920 στην οποία υπαγόταν και ο συνοικισμός Προσηλίου, εντάχθηκε στο Δήμο Σερβίων ως Δημοτικό Διαμέρισμα.  Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο, που  εκφέρει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το δημοτικό διαμέρισμα.
Οι πρώτες εκλογές με το νέο θεσμό έδωσαν Τοπικό Συμβούλιο:
 Εκλογής (10-1998) για το χρονικό διάστημα από 01-01-1999 μέχρι  31-12- 2002:
1. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη  ( Πρόεδρος Τ.Σ.)
2. ΚΩΤΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ          του Κων/ντίνου (Αντιπρόεδρος)
3. ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          του Παναγιώτη ( Μέλος)
4. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ        του Στέφανου    (Μέλος)
5. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου (Μέλος) 


 Από Γεώργιο Π.Δαλαγιώργο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου