Το απαράμιλλο ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο μας, έδωσε το έναυσμα της δημιουργίας αυτής της μικρής σελίδας στο διαδίκτυο. Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι:
· Να καλύψουμε την ανάγκη ενημέρωσης των απανταχού Πολυρραχιωτών
· Να παροτρύνουμε τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αγαπήσουν τη γενέτειρα των προγόνων τους.
· Να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας.
Καλή ξενάγηση!

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Διοικητικά δρώμενα Πολυρράχου

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Κ ο ι ν ο τ ι κ ο ί    Ά ρ χ ο ν τ ε ς (συνέχεια από το δεύτερο μέρος)

Από Ιούλιο 1954, λόγω που απεβίωσε ο Δημόπουλος Δημήτριος, η σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου έχει ως κατωτέρω :
1.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Πρόεδρος Κοινότητας)   
2.  ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου  (μέλος)
3.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (μέλος)
4.  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (μέλος)
5.  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μέλος)

Από 01-01-1955 μέχρι 31-12-1956:
1.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  του  Αθανασίου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2.  ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  του  Παναγιώτη (μέλος)
3.  ΚΟΥΤΏΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   του Αθανασίου (μέλος)
4.  ΒΑΡΤΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Γεωργίου (μέλος)
5.  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (μέλος)

Από 01-01-1957 μέχρι 31-12-1958 :
1.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  του  Αθανασίου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2.  ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του  Παναγιώτη (μέλος)
3.  ΚΟΥΤΏΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Αθανασίου (μέλος)
4.  ΒΑΡΤΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου    (μέλος)
5.  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (μέλος)

Από 01-01-1959 μέχρι 31-12-1963:
1.   ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου (Πρόεδρος  μέχρι 26-07-1959).
2. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (Πρόεδρος από 27-07-1959 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου έτους 1961).
3. ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του  Νικολάου (Πρόεδρος από 01-01-1962 μέχρι 31-12-1963).
4.  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (μέλος)
5.  ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου (μέλος)

Από 1964 μέχρι 08-09-1967:
1.  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου(Πρόεδρος Κοινότητας)
2.  ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  Κων/νου (μέλος)
3.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου (μέλος)
4.  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου    (μέλος)
5.  ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (μέλος)

Από 08-09-1967 μέχρι 23-09-1974:
1.  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου(Πρόεδρος Κοινότητας)
2.  ΚΑΨΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του … (μέλος) (Απεβίωσε )
3.  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου (μέλος, ανολοκλήρωτη   θητεία)  
4.  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Χρήστου  (μέλος)
5.  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου (μέλος, ανολοκλήρωτη θητεία),
6.  ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Κων/νου (μέλος)
7.  ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            του Παναγιώτη (μέλος)
8.  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            του Βασιλείου (μέλος)

Από 09-11-1974 μέχρι τέλος Μαρτίου έτους 1975:
1.  ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  του  Γεωργίου (Πρόεδρος Κοινότητας)
2.  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του  Δημητρίου (μέλος),
3.  ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου (μέλος)
4.  ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη  (μέλος)
5.  ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου (μέλος)

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση ................

Από Γεώργιο Π.Δαλαγιώργο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου